Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Industriële warmtepomp heeft een toekomst
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 1-11-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--11-014 Article
 
Number of pages: Full text:
5 Download PDF  

Published in: RCC Koude & Luchtbehandeling (NVvK), , 2011, Vol.september, p.26-29.

Abstract:
Warmtepompen worden vooral geassocieerd met het verwarmen van woningen en kantoren. Af en toe komen industriële warmtepompen voorbij, meestal verborgen in de vorm van mechanische damprecompressie in indampers of destillatiekolommen. Warmtepomptechnologie is echter wijd verspreid in de industrie: in koel- en vriesinstallaties, toegepast in de verwerking van levensmiddelen of de productie van zuurstof en stikstof.


Back to List