Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Concept hybride warmtepomp: meer industriële restwarmte herbruikbaar
 
Author(s):
Pal, M. van der; Heuvel, K. van den; Instante Ferreira,  C.
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 1-11-2011
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--11-015 Article
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Published in: RCC Koude & Luchtbehandeling (NVvK), , 2011, Vol.september, p.23-24.

Abstract:
ECN werkt al jaren aan warmtegedreven warmtetransformatoren. Hoewel deze apparaten het energiegebruik bijna kunnen halveren door het opwaarderen van restwarmte naar een hogere temperatuur kennen zij ook een belangrijke beperking: de restwarmte moet wel van tenminste 120°C zijn. Het concept hybride adsorptiecompressie warmtetransformator is het antwoord daarop.


Back to List