Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
BRBS Recycling - BEwerken - Stand van zaken EU Bouwproductenverordening
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 17-8-2014
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--14-008 Article
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Published in: BEwerken (BRBS Recycling), , 2014, Vol.jaargang 5, Juni 2014, p.18-18.

Abstract:
De kolomtest is in Nederland al vele jaren verplicht om na te gaan of primaire en secundaire bouwmaterialen aan de normen voor uitloging volgens het Besluit Bodemkwaliteit voldoen. "Ook in het kader van de Europese Bouwproductenverordening wordt zo'n test verplicht. De vraag is dan al snel welke methodiek de standaard wordt. Uniformiteit is immers geboden, ook in het licht van CE-markering," stelt ECN-onderzoeker dr. ing. André van Zomeren.


Back to List