Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Industriële warmteopslag met faseovergangsmaterialen (PCM)
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 29-11-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--16-010 Article
 
Number of pages: Full text:
2 Download PDF  

Published in: NPT Procestechnologie (), , 2016, Vol.November2016 - 04, p.26-27.

Abstract:
In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over besparingen op het energiegebruik. Het behalen van de besparingsdoelstellingen vraagt om een flinke inspanning die op alle energiebehoeften betrekking heeft. In industriële processen speelt warmte een belangrijke rol, en hergebruik van restwarmte biedt hier een goede kans om te besparen op de warmtevraag. Het tijdelijk opslaan van overtollige warmte reduceert de hoeveelheid restwarmte en bespaart direct op de warmtevraag. Warmteopslag in water tot een temperatuur van 100°C is al een bekende en veel toegepaste techniek. Voor industriële toepassingen boven 100°C is warmteopslag nog beperkt door het ontbreken van goede materialen voor warmteopslag en door de hoge investeringskosten. Deze bijdrage gaat in op recente ontwikkelingen voor industriële warmteopslag bij hoge temperatuur met nieuwe faseovergangsmaterialen.


Back to List