Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Nulmeting energie provincie Zuid-Holland
 
Author(s):
Koldo, L.F.; Groen, K.; Plomp, A.J.; Hanschke, C.B.; Geurts, A.G.
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 7-7-2010
 
ECN report number: Document type:
ECN-W--10-017 Article (scientific)
 
Number of pages:
5  

Published in: Milieu (VVM), , 2010, Vol.4, p.23-27.

Abstract:
Drie belangrijke energiedoelstellingen in het coalitieakkoord 2007-2011 van de provincie Zuid-Holland zijn: 20% minder CO2, 20% gerealiseerde energiebesparing en 20% duurzaam energiegebruik. Dit alles in 2020. Om daar invulling aan te kunnen geven, moet eerst bekend zijn hoeveel energie de provincie nu gebruikt en wat er moet gebeuren om de doelen te halen. Vervolgens moet duidelijk zijn hoe er wordt gemeten en hoe kan worden gevolgd of de provincie goed op weg is. De ‘Nulmeting energie Zuid-Holland’ geeft op al deze punten duidelijkheid.

More Information:

Back to List