Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Veenweiden en klimaat: Mogelijkheden voor mitigatie en adaptatie
 
Author(s):
Kwakernaak, C.; Akker, J.J.H. van den; Veenendaal, E.M.; Huissteden, J. van; Kroon, P.S.
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 28-9-2010
 
ECN report number: Document type:
ECN-W--10-040 Article (scientific)
 
Number of pages:
4  

Published in: Bodem (), , 2010, Vol.3, p.6-8.

Abstract:
Door landbouwkundige drooglegging van veenweiden treedt krimp, inklinking en oxidatie van veenbodems op. Hierdoor daalt het maaiveld en komen broeikasgassen vrij. Door klimaatverandering zal dit proces toenemen. De opgave is om de bijdrage die het veenweidegebied levert aan het klimaatprobleem te verminderen, maar ook om dit gebied minder kwetsbaar te maken voor gevolgen van klimaatverandering zoals meer maaivelddaling, wateroverlast en verdroging.


Back to List