Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Nederlands leidende rol in de aerodynamica van windenergie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-3-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-W--16-006 Article (scientific)
 
Number of pages:
4  

Published in: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (Nederlandse Natuurkundige Vereniging), , 2016, Vol.januari, p.16-19.

Abstract:
Dit artikel beschrijft verschillende onderzoeksactiviteiten die plaatsvinden in de aerodynamica van windenergie. Daartoe wordt eerst het belang van de aerodynamica geschetst voor verschillende onderwerpen die relevant zijn voor windenergie. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal lopende onderzoeksactiviteiten. Nederlandse onderzoeksinstituten blijken daarbij een leidende rol te spelen.


Back to List