ECN publication
Title:
Het ECN PV privé project
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-2-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-RX--02-005 Conference Paper
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Presented at: Nederlandse Duurzame Energie Conferentie NDEC, Rotterdam, The Netherlands, 27-28 februari 2002.

Abstract:
Voor de succesvolle grootschalige introductie van fotovoltaïsche (PV)zonne-energie in de Nederlandse samenleving is het van groot belang om betrouwbare producten op de markt te brengen. Betrouwbare PV systemen hebben:

  • een jaarlijkse energieopbrengst die in overeenstemming is met verwachtingen op basis van specificaties van de fabrikant;
  • een geringe en voorspelbare behoefte aan onderhoud en reparaties gedurende de verwachte levensduur.
Anders dan bijvoorbeeld bij duurzame energiesystemen als windturbines worden PV systemen gekarakteriseerd door grote aantallen kleine en vaak slecht toegankelijke systemen. Voor onderzoek naar de betrouwbaarheid van PV systemen in de twee bovengenoemde opzichten is gedetailleerde monitoring van PV systemen veel te kostbaar. Om toch gegevens te krijgen over de energieopbrengst en het correct functioneren van PV systemen kan de gemeten energieopbrengst vergeleken worden met gesimuleerde opbrengsten. In het kader van een PV privé actie zijn in 2000/2001 PV installaties bij een vijftigtal ECN medewerkers geplaatst. Het betreft installaties van vier tot zes RSM 95 panelen van Shell Solar Energy met elk een OK4E inverter. De meeste systemen zijn in een straal van 40 km rondom ECN-Petten geplaatst en alle deelnemers hebben hun bereidheid uitgesproken om mee te werken aan systeemonderzoek. Hiermee is een unieke mogelijkheid ontstaan om gedurende langere tijd de energieopbrengst te meten en het functioneren van de systemen te onderzoeken.


Back to List