ECN publication
Title:
Alles in de wind : vragen en antwoorden over windenergie
 
Author(s):
Beurskens, H.J.M.; Kuijk, G. van
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-5-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-P--01-006 Other
 
Number of pages: Full text:
32 Download PDF  

Abstract:
Na jaren van ontwikkeling staat de toepassing van windenergie op dedrempel van een doorbraak. Moderne windturbines kunnen op een kosteneffectieve manier helpen om de aantasting van ons milieu tegen te gaan. De toepassing van windenergie verdient daarom kansen. Maar de kansen komen niet vanzelf. Daarvoor moet windenergie letterlijk de ruimte krijgen. Op land zijn veel locaties mogelijk waar windturbines kunnen staan,passend bij de karakteristieke kwaliteiten van het landschap. De belofte voor de toekomst is offshore-windenergie. In het boekje geven ir. Jos Beurskens (ECN) en prof.dr.ir. Gijs van Kuik (TU Delft) de ruimte aan windenergie. Kort en bondig zetten ze enkele kerngegevens op een rijtje en dragen daarmee bij aan een rationeel debat over de toepassing van windenergie in Nederland.


Back to List