ECN publication
Title:
Systeemstudies PV combi. Vergelijking tussen 4 systemen met PV combinpanelen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-10-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-I--02-003 Other
 
Number of pages: Full text:
71 Download PDF  

Abstract:
In deze studie is een 4-tal systemen met daarin opgenomen PV-combipanelenonderzocht op basis van thermische en elektrische opbrengsten en rendementen. De systemen die worden behandeld in deze studie zijn:

  • PV-combipanelen voor de bereiding van warm tapwater en elektriciteit (Systeem 1)
  • PV-combipanelen voor voorverwarming van ventilatielucht en elektriciteit (Systeem 2)
  • PV-combipanelen voor lage temperatuurverwarming en elektriciteit (Systeem 3)
  • PV-combipanelen met aquifer voor ruimteverwarming en bereiding van warm tapwater (Systeem 4)
Van bovengenoemde systemen is in deze studie een optimale configuratie voor het PV-combi oppervlak in combinatie met de grootte van het opslagvat bepaald.

Systeem 1 levert bij een oppervlakte van 6 m2 aan PV-combipanelen en een volume van het opslagvat van 200 liter (met daaromheen 10 cm isolatie) een hoeveelheid thermische en elektrische energie op van 5.01 respectievelijk 1.54 GJ per jaar. Het thermisch en elektrisch systeem rendement is respectievelijk 22.1 en 6.8%.

Systeem 2 is gebaseerd op een PV-combi oppervlak van 183 m2, met een volume van het opslagvat van 150 m33 waaromheen 50 cm isolatiemateriaal is aangebracht. In deze configuratie is de netto thermische en elektrische opbrengst van het systeem 203.5 respectievelijk 52.0 GJ per jaar. Het thermisch en elektrisch systeem rendement is respectievelijk 27.0 en 6.9%.

Systeem 3 heeft een PV-combi oppervlak van 5 m2, in combinatie met een volume van de opslagtank van 20 m3, met daaromheen 50 cm isolatie. Er wordt in totaal jaarlijks 5.48 GJ thermische en 1.52 GJ elektrische energie geleverd. De thermische en elektrische systeemrendementen zijn respectievelijk 28.1 en 2.4%.

Dit systeem levert bij een PV-combi oppervlak van 9.3 m2 en een volume van de opslagtank van 200 liter (met rondom 10 cm isolatie) in totaal 13.4 GJ aan warmte en 2.9 GJ aan elektriciteit. Van deze 13.4 GJ komt 5.8 GJ ten goede aan de bereiding van warm tapwater; de resterende 7.5 GJ wordt opgeslagen in de aquifer. Het thermisch en elektrisch systeemrendement is 28.6 respectievelijk 5.4%.


Back to List