ECN publication
Title:
Uitbreidingen van het data acquisitie systeem : Een beschrijving van de databases die de uitvoer van het Wizcon data acquisitie systeem automatisch verder verwerken (vs1)
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-6-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-I--03-007 Other
 
Number of pages: Full text:
75 Download PDF  

Abstract:

Voor het meten en testen van SOFC?s zijn er in het ET gebouw diverse opstellingen gebouwd. Het merendeel van deze opstellingen zijn gekoppeld aan een data acquisitie systeem (DAS) dat automatisch en continue meetgegevens verzameld. Deze gegevens worden voor de gebruikers beschikbaar gesteld in de vorm van één database per opstelling. De databases worden bewaard op de lokale C-schijf. Om de data voor gebruikers beschikbaar te stellen worden deze databases gekopieerd naar een netwerkschijf (XP-schijf). Tevens zijn voor de gebruikers formulieren beschikbaar. Twee formulieren voor gebruik door de operators en één formulier dat het verloop van de draaiende celtesten zichtbaar maakt voor geïnteresseerden. Verder zijn er enkele acties die de stabiliteit van het meetsysteem garanderen.


Back to List