ECN publication
Title:
Innovatieagenda Energie
 
Author(s):
Opstelten, I.J.; Versteeg, F.; Poolen, M.; Rijn, D. van
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 15-5-2009
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--09-014 Other
 
Number of pages: Full text:
44 Download PDF  

Abstract:
Een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor het Kabinet. In de werkprogramma’s Schoon en Zuinig1 (S&Z) en Nederland Ondernemend Innovatieland2 (NOI) staat hoe het kabinet dit de komende jaren aanpakt. Het werkprogramma Schoon en Zuinig wil vooral een maatschappelijke trendbreuk realiseren: de manier waarop we in Nederland energie gebruiken en produceren, moet veranderen. Nederland Ondernemend Innovatieland richt zich op een betere benutting van kennis en vernieuwend ondernemerschap om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De Innovatieagenda Energie voegt het innovatiebeleid van zowel Schoon en Zuinig als Nederland Ondernemend Innovatieland samen, met als resultaat één agenda voor energie-innovatie. De kern van de agenda is een thematische aanpak, gebaseerd op het werk van de Platforms EnergieTransitie. De systematische uitwerking van de thema’s biedt de basis voor dit uitvoeringsprogramma. De Innovatieagenda heeft betrekking op het terrein van de Energietransitie in de volle breedte. Daarbij is gekozen voor een thematische verdeling van het beleidsveld, waarbij de thema’s overeenkomen met het werkveld van de zeven reeds bestaande platforms Energietransitie: - Groene Grondstoffen; - Nieuw Gas; - Duurzame Elektriciteitsvoorziening; - Duurzame Mobiliteit; - Ketenefficiency; - Gebouwde Omgeving; - De Kas als Energiebron.


Back to List