ECN publication
Title:
Vegetatie langs wegen en Luchtkwaliteit; Perceel I: A50 Vaassen
 
Author(s):
Vermeulen, A.T.; Kraai, A.; Duyzer, J.H.; Klok, E.J.; Pronk, A.A.
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass, Coal and Environmental Research 6-7-2009
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--09-016 Other
 
Number of pages: Full text:
57 Download PDF  

Abstract:
In deze rapportage wordt het onderzoek naar de bijdrage van vegetatie op de luchtkwaliteit beschreven voor een project van bestaande vegetatie langs de A50 bij Vaassen. Bij dit onderzoek is via metingen en modellering aangetoond dat er geen tot gering effect van de vegetatie op de niveaus van luchtverontreinigingen wordt waargenomen langs de snelweg. Fijn stof- (PM10) en Stikstofdioxide- (NO2) concentraties laten geen significant aantoonbare lagere concentraties zien direct achter de vegetatie en op 90m afstand van de weg. In de modellering komt dit voor zowel fijn stof als voor stikstofoxiden overeen met de metingen.


Back to List