ECN publication
Title:
ECN Jaarverslag 2008
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Corporate 5-8-2009
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--09-018 Other
 
Number of pages: Full text:
78 Download PDF  

Abstract:
2008 was voor ECN in veel opzichten een bewogen jaar. Veel nieuwe initiatieven zijn tot ontwikkeling gekomen en belangrijke projecten zijn afgerond. De internationale kredietcrisis heeft ook bij ECN z’n effecten gehad. Maar belangrijker zijn de nieuwe perspectieven vanuit de huidige situatie. Directie, unitmanagers en externe relaties blikken in interviews daarom niet alleen terug op 2008, maar gaan vooral ook in op de gevolgen van de economische crisis. Hoe ziet de toekomst voor ECN er op de korte- en middellange termijn uit? Hoe kan ECN gestalte blijven geven aan de overgang naar een duurzame energievoorziening? Op welke ontwikkelingen moeten de units inspelen? Duidelijk is dat voor een duurzame toekomst samenwerking van eminent belang is.


Back to List