ECN publication
Title:
Doorbreek de lock-in van het energiebeleid voor de zware industrie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 15-7-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--15-031 Other
 
Number of pages: Full text:
8 Download PDF  

Abstract:
In de energie-intensieve industrie wordt steeds breder de noodzaak tot verduurzaming erkend. Toch zijn er allerlei belemmeringen waardoor grote stappen achterwege blijven. In deze policy brief worden de oorzaken geanalyseerd en wordt een richting aangegeven om deze beleidsmatige “lock-in” te doorbreken. Dit stuk is een aanzet voor de discussie die in Nederland gevoerd moet worden. Waarom? Omdat de Nederlandse zware industrie niet kan worden genegeerd bij het werken aan een duurzame energietoekomst. Sterker nog, Nederland kan zich niet veroorloven om aantrekkelijke oplossingen en kansen te laten liggen.

More Information:

Back to List