ECN publication
Title:
Waterstof maken met veel minder energie
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy Efficiency in Industry 5-8-2008
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--08-019 Article
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Published in: Chemie Magazine (VNCI), , , Vol.mei 2008, p.50-51.

Abstract:
ECN heeft een membraan ontwikkeld, waarmee waterstof bij een lagere reformer temperatuur van 550 tot 650 graden Celcius selectief aan het reactiemengsel kan worden onttrokken. Daardoor kost het maken van waterstof beduidend minder energie.


Back to List