ECN publication
Title:
Schonere Zeevaartbrandstof; effect op luchtverontreiniging, kosten en raffinage CO2-emissies
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1-11-2008
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--09-006 Article
 
Number of pages: Full text:
4 Download PDF  

Published in: Milieu Dossier (), , 2008, Vol.2008-7, p.29-32.

Abstract:
Om de luchtverontreiniging door zeeschepen te beperken zal het zwavelgehalte van zeevaartbrandstoffen worden verlaagd van gemiddeld 2,7% nu tot maximaal 0,5% in 2020. Met investeringen van ongeveer € 1,5 tot 2 miljard kunnen de Nederlandse raffinaderijen de zware zeevaartbrandstof, die gemaakt wordt uit raffinageresiduen, omzetten in een lichter en schoner product. Deze omzetting resulteert wel in een extra energiegebruik van circa 1 miljoen ton olie en een bijbehorende extra CO2-uitstoot van ongeveer 4 miljoen ton. Per saldo zal de schonere zeevaartbrandstof echter niet leiden tot een hogere CO2-uitstoot door lagere emissies.

More Information:

Back to List