Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Wees, F.G.H. van
Wees, F.G.H. van;
verslag workshop Coördinatie Energiedata
ECN---99-002 NL maart 1999; 34 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Arkel, W.G. van;
8 Jaar NEEDIS. Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting [NDS 98-002]
ECN---98-003 NL 1998; 126 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
De NEEDIS structuur versie 1997
ECN---96-006 NL december 1996; 76 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Römer, J.C.;
Brandstofverbruikende installaties bij de industrie: basisjaar 1990
ECN-I--95-052 NL 1995; 21 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
ERWIN2 : Gebruikershandleiding rekenmodel economische rentabiliteit windenergiesystemen
ECN-I--92-001 NL 1992; 32 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Curvers, A.P.W.M.;
ERWIN2 : Update rekenmodel economische rentabiliteit windenergiesystemen.
ECN-C--92-001 NL 1992; 48 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Investeringen WKK: Actualisering data bases.
ECN-C--91-084 NL 1992; 26 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Volkers, C.H.; Roemer, J.C.;
KWIEBO-model: beschrijving en gebruikershandleiding.
ECN-C--92-086 NL 1992; 42 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Bedrijfseconomische rekenprogramma's energietechnologieen.
ECN-I--91-014 NL 1991; 90 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Römer, J.C.;
Energie Databank Nederland: Gebruikershandleiding voor het raadplegen van de EDN meta- en literatuurbestanden.
ECN-I--91-017 NL 1991; 94 pag.
 
Harmelen, T. van; Wees, F.G.H. van;
Industrial heat & power: An economic accounting framework.
ECN-I--91-072 EN 1991; 70 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Industriele wamte en kracht: Een thermodynamisch rekenmodel.
ECN-I--91-016 NL 1991; 46 pag.
 
Oostvoorn, F. van; Harmelen, T. van; Wees, F.G.H. van; Heel, T. van; Lontay, Z.;
Selecting profitable locations for cogeneration in Hungary. : Presented at VDI-tagung, 28-29 november 1991, Dresden
ECN-RX--91-115 EN 1991; 0 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Volkers, C.H.;
Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie.
ECN-I--90-042 NL 1990; 118 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Bakema, G.F.;
Economische rentabiliteit windenergiesystemen: Rekenmodel voor de rentabiliteitsbepaling onder varierende uitgangspunten.
ESC-47 NL 1988; 140 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Bais, J.M.;
Kleinschalige (niet-industriele) energieopwekking. Gevoeligheid van de rentabiliteit van warmteproductie-opties.
ESC-41 NL 1987; 153 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Over, J.A.; Buuren, J.E. van; Ronde, P.M.B.;
Energy consumption for steel production: An example of energy accounting.
ESC-38 EN 1986; 58 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Koenders, N.J.; Doorenspleet, H.J.;
Grootschalige energieopwekking in de industrie. Opties voor stoomproductie 1990 tot 2000. Gevoeligheid van de rentabiliteit.
ESC-35 NL 1986; 254 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Boswinkel, H.H.; Duijves, K.A.; Gerbers, D.; Kruijswijk, B.J.; Veen, J.C. van der;
Investeren in energiekostenbesparing. Een onderzoek naar de leverantie door het Nederlandse bedrijfsleven.
ESC-36 NL 1986; 368 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Over, J.A.;
Symposiumverslag 'Nutsbedrijven-nieuwe stijl: meer innovatie' op 24 oktober 1985.
ESC-33 NL 1986; 137 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Brandstofverbruikende installaties bij de Nederlandse industrie: Een kwantitatief overzicht.
ESC-25 NL 1983; 164 pag.
 
Boot, A.H.; Wees, F.G.H. van;
Industriele proceswarmte in relatie tot het temperatuurniveau.
ESC-21 NL 1982; 60 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Stoomketelvervanging in Rijnmond.
ESC-19 NL 1982; 70 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Energiegebruik van industriesectoren in relatie tot economische karakteristieken. Peiljaar 1977.
ESC-7 NL 1981; 32 pag.
 
Wees, F.G.H. van;
Huidige en toekomstige stoomketelcapaciteit in Nederland.
ESC-6 NL 1981; 72 pag.