Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Bakema, G.F. 
Bakema, G.F.; Hilten, O. van; Kant, A.D.; Kroon, P.;
Aardgas en elektriciteit bij het gemeentelijk voertuigpark van Amsterdam.
ECN-C--90-045 NL 1990; 112 pag.
 
Bakema, G.F.;
Energiebesparing door elektrische auto's in stadsverkeer.
ECN-C--90-038 NL 1990; 35 pag.
 
Bakema, G.F.;
Economische en milieu-effecten van elektrische auto's: Studie uitgevoerd in opdracht van de NOVEM.
ESC-50 NL 1989; 98 pag.
 
Wees, F.G.H. van; Bakema, G.F.;
Economische rentabiliteit windenergiesystemen: Rekenmodel voor de rentabiliteitsbepaling onder varierende uitgangspunten.
ESC-47 NL 1988; 140 pag.
 
Bakema, G.F.; Kroon, P.;
Vermijden of bestrijden. Emissies en kosten van emissiebeperking van SO2, NOx en stof tot 2010, behorend bij de Nationale Energie Verkenningen; 1987.
ESC-44 NL 1988; 177 pag.
 
Bakema, G.F.; Bruggink, J.J.C.; Boonekamp, P.G.M.; Verhagen, L.; Kroon, P.; Oostvoorn, F. van;
Nationale Energie Verkenningen 1987.
ESC-42 NL 1987; 240 pag.