Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Heijn, J. 
Heijn, J.;
Jaarverslag 2002
ECN-P--03-001 NL juni 2003; 50 pag.
 
Heijn, J.;
Annual Report 2000
ECN-P--01-002 EN juli 2001; 44 pag.
 
Blackstone, R.; Heijn, J.;
Jaarverslag 2000
ECN-P--01-001 NL mei 2001; 44 pag.
 
Heijn, J.;
Levensduurverkorting radioactief afval : optie voor de aanpak van het kernafvalprobleem
ECN---98-001 NL december 1999; 24 pag.
 
Heijn, J.;
ENGINE: Het ECN-programma gericht op een schone, veilige en duurzame energievoorziening
ECN-B--91-001 NL 1991; 0 pag.