Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Bonouvrie, P. 
Sloot, H.A. van der; Hoede, D.; Bonouvrie, P.;
Invloed van redox-condities op het uitlooggedrag van reststoffen
ECN-C--93-037 NL 1993; 105 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Hoede, D.; Bonouvrie, P.; Ministerie van Welzijn,  Volksgezondheid en Cultuur;
Comparison of different regulatory leaching test procedures for waste materials and construction materials.
ECN-C--91-082 EN 1991; 0 pag.
 
Groot, G.J. de; Sloot, H.A. van der; Bonouvrie, P.; Hoede, D.; Wijkstra, J.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Elementsamenstelling van primaire en secundaire grondstoffen.
ECN-C--90-006 NL 1990; 0 pag.
 
Groot, G.J. de; Sloot, H.A. van der; Bonouvrie, P.; Wijkstra, J.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Karakterisering van het uitlooggedrag van intacte produkten.
ECN-C--90-007 NL 1990; 0 pag.
 
Sloot, H.A. van der; Wijkstra, J.; Bonouvrie, P.;
Mobiliteit en uitloogbaarheid van lood uit lood-verontreinigde grond.
ECN-C--90-037 NL 1990; 0 pag.