Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Koutstaal, P.R. 
Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Rooijen, S.N.M. van; Ybema, J.R.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.; Booij, H.; Feimann, P.F.L.; Olivier, J.G.J.; Spakman, J.; Nagelhout, D.; Brink, R.M.M. van den;
Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen: inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid [ECN-C--98-082 ; ECN-RIVM-98]
ECN-C--98-082 NL oktober 1998; 187 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ybema, J.R.;
Mogelijkheden voor CO2-reductie in 2020
ECN-C--98-041 NL augustus 1998; 101 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Kok, I.C.; Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Aalbers, R.F.T.; Koutstaal, P.R.; Lange, T.J. de; Hilten, O. van; Menkveld, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020: trends en thema's
ECN-C--97-081 NL maart 1998; 140 pag.
 
Gielen, D.J.; Koutstaal, P.R.; Kram, T.; Rooijen, S.N.M. van;
Post-Kyoto: effecten op het klimaatbeleid van de Europese Unie
ECN-C--98-040 NL 1998; 34 pag.
 
Uyterlinde, M.A.; Koutstaal, P.R.;
Landenvergelijking energieverbruik en -beleid: achtergronddocument bij het rapport Monitoring energieverbruik en -beleid nationale analyse 1982-1996
ECN-I--98-033 NL 1998; 77 pag.
 
Koutstaal, P.R.; Kram, T.; Rooijen, S.N.M. van;
Verhandelbare CO2-emissierechten: een kwantitatieve analyse van een VER-systeem tussen Annex I landen
ECN-C--98-039 NL november 1997; 53 pag.