ECN publication
Title:
Nulemissie woning 'De Edele Steen' : de woning als zonnecollector
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-5-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-013 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
50 Download PDF  

Abstract:
In Anna Paulowna wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd door de NoordHollandse Project-ontwikkelings-maatschappij Anna Paulowna BV. Eén van deze woningen zal worden gebouwd met een extra hoge mate van energiezuinigheid en comfort. Het energiegebruik van deze woning moet volledig met duurzame energie te dekken zijn, waarmee een ?nul-emissie?-woning wordt gerealiseerd. ==== One of the newly to be built houses in Anna Paulowna, Netherlands, will be built as a zero emission dwelling, i.e. using only renewable energy sources for its energy consumption. In this report the energetic and financial feasibility of four installation concepts have been elaborated and assessed.


Back to List