ECN publication
Title:
Phyllis fase 4 : onderhoud, uitbreiding en statistische onderbouwing
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN 1-4-2001
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-039 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
18 Download PDF  

Abstract:
Phyllis is een bestand met gegevens over de samenstelling van biomassa en afval. Fase 4 van de ontwikkeling van Phyllis heeft een drieledige doelstelling: onderhoud en uitbreiding van het bestand, toevoegen van een calorische waarde berekend uit de samenstelling van materialen, en statistische onderbouwing bij de presentatie van gegevens uit het bestand. In het kader van het onderhoud zijn honderden bladen gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Ruim 50 bladen met (vrijwel) identieke informatie zijn verwijderd. Ongeveer 200 nieuwe bladen met gegevens zijn toegevoegd. Netto is het bestand gegroeid tot ruim 1600 bladen. Als een gebruiker gegevens opvraagt voor een bepaald materiaal, wordt nu ook de calorische waarde getoond die met behulp van de formule van Milne is berekend uit de samenstelling (mits bekend). Dit geeft een indruk van de consistentie van de gegevens. Bij gegevens over een (sub)groep van materialen kan de gebruiker een staafdiagram opvragen dat de verdeling van waarden voor de samenstelling of verbrandingswaarde laat zien. Per parameter worden ook het minimum, maximum en gemiddelde getoond. Een nieuwe optie is de mogelijkheid om bladen met extreme waarden uit te sluiten uit een selectie. Het bestand is sinds 1 mei 1999 toegankelijk via het internet adres http://www.ecn.nl/phyllis. In het jaar 2000 is dit adres ruim 7.000 keer bezocht vanaf Nederlandse en buitenlandse adresssen, inclusief zoekmachines en intern ECN aanvragen. In totaal is bijna 13.000 keer informatie over individuele bladen opgevraagd en 1.700 keer informatie over gemiddelde waarden van groepen of subgroepen.


Back to List