ECN publication
Title:
Aerodynamische veldmetingen met grenslaagmanipulatoren : eindrapport project 'EGIB'
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-1-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-003 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
92 Download PDF  

Abstract:
Dit eindrapport van het Novem-project EGIB geeft een overzicht van de veldmetingen die zijn uitgevoerd om het effect van grenslaagmanipulatoren op de aërodynamische coëfficiënten van een draaiend windturbinerotorblad te bepalen. Tevens presenteert het een beoordeling van de bruikbaarheid van deze metingen voor het afleiden van vuistregels.De toegepaste grenslaagmanipulatoren zijn wervelgeneratoren en zigzag-tape. Gemeten zijn de aërodynamische normaalkracht- en tangentiaalkrachtcoëfficiënt op secties die liggen op 30%, 50%, 70% en 90% van de rotorstraal van een experimentele windturbine. De 30% en de 50%-sectie zijn hierbij simultaan bemeten, alsmede de 70% en de 90% sectie. Naast metingen met zijn ook metingen zonder grenslaagmanipulatoren uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de metingen bleek dat het uitgangspunt voor het kunnen vaststellen van een effect niet kon worden bereikt. Meetcondities noch meetresultaten konden namelijk worden gereproduceerd. Daarnaast bleek dat in de normaalkracht-coëfficiënt en in de tangentiaalkrachtcoëfficiënt geen meetbaar effect van wervel-generatoren of zigzag-tape aanwezig is. Hierdoor was het niet mogelijk om vuistregels uit deze metingen af te leiden


Back to List