ECN publication
Title:
Evaluatie project aerodynamische tabelgenerator
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-1-2002
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--01-104 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
35 Download PDF  

Abstract:
Het rapport beschrijft de evaluatie aan het eind van de looptijd van de Novem/ECN projecten ATG1 en ATG2. Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • De globale beschrijving van de werkzaamheden, volgens plan en volgens de werkelijkheid.
  • Het historische verloop van de werkzaamheden.
  • De relevante processen en activiteiten.
  • Als bijlage is opgenomen het projectplan van maart 1998, dat leidraad bij de uitvoering is geweest.


    Back to List