ECN publication
Title:
Aanbodvoorspeller duurzame energie; deel 1; korte termijn prognose van zonne-energie
 
Author(s):
Borg, N.J.C.M. van der; Brand, A.J.; Veen, S.H. van der
 
Published by: Publication date:
ECN Energy in the Built Environment 1-2-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-018 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
21 Download PDF  

Abstract:
In de Elektriciteitswet van 1998 zijn regels geformuleerd ten aanzienvan de zogenaamde ?programmaverantwoordelijkheid? van elektriciteitsproducenten. Hierin is vastgelegd dat elke ?programmaverantwoordelijke? dagelijks de prognose van de elektriciteitsleverantie (het ?programma?) kenbaar dient te maken aan TenneT, de landelijke netbeheerder.
Om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om het dagpatroon van de energieleverantie van PV-systemen te voorspellen zijn de resultaten van enkele prognosemodellen vergeleken met waarnemingen. De belangrijkste conclusie is dat de energieprognose van een PV-systeem gebaseer d op persistentie niet verslagen wor dt door de energieprognose gebaseerd op een meteorologisch model.


Back to List