ECN publication
Title:
Aanbodvoorspeller duurzame energie - Deel 2: Korte-termijn prognose van windvermogen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Wind Energy 1-6-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-049 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
120 Download PDF  

Abstract:
In Nederland hebben marktpartijen de taak om de balans in het elektriciteitsnette handhaven. Deze partijen zijn wettelijk verantwoordelijk voor het afstemmen van invoeding en afname binnen hun programma. Door het wisselend windaanbod heeft invoeding vanuit windenergie inherent te maken met onbalans. Is het nu gewenst om het vermogen van windturbines te voorspellen als bijdrage aan de netbalans?
Om dit vast te stellen heeft ECN een geavanceerde windvermogen voorspeller gemaakt. De praktijkvoorbeelden laten zien dat voor elke 3 kWh windstroom er 1 kWh onbalans is. Met eenvoudiger methoden zou de onbalans 1,3 kWh zijn. Hieruit blijkt dat geavanceerde voorspellingen de onbalans weliswaar verkleinen (vergeleken met eenvoudiger alternatieven), maar niet verhinderen (zoals nodig binnen de taakstelling). Gegeven het Nederlandse prijsinstrument dat kosten toerekent aan een marktpartij met onbalans, leiden voorspellingen tot lagere onbalanskosten maar niet tot het verdwijnen van deze kosten. Gezien vanuit het perspectief van netbalanshandhaving of van een marktpartij, zijn wind- vermogen voorspellingen dus nuttig maar niet afdoende. Om de onbalans en de onbalanskosten te vermijden, zullen marktpartijen met windvermogen in Nederland ook andere instrumenten moeten inzetten.


Back to List