ECN publication
Title:
Bepalingsmethoden voor reaktieve en inerte vormen van koolstof in grond, bouw- en afvalstoffen
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 1-2-2003
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--03-127 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
58 Download PDF  

Abstract:
BEPALINGSMETHODEN VOOR REAKTIEVE EN INERTE VORMEN VAN KOOLSTOF IN GROND, BOUW- EN AFVALSTOFFENHet onderhavige ANVM projeckt 247 heeft als doel het ontwikkelen, valideren en opstellen van een norm voor de bepaling van de fracties niet-reactief (inert), reactief (potentieel afbreekbaar), niet-, actueel- en potentieel-wateroplosbaar (organisch) koolstof. Daarnaast wordt beoogd om met dit project bij te dragen aan onderbouwing van de relatie tussen de onderscheiden koolstofvormen en de verhoogde uitloging van zware metalen en slecht-oplosbare organische verontreinigingen, en de (biologische) afbreekbaarheid. Het onderzoek is verdeeld in twee fasen. In fase 1 zijn de bepalingsmethoden geoptimaliseerd op basis van vier monsters uit de totale set van 12 te onderzoeken materialen. In fase 2 zijn de overige matrices en de prestatiekenmerken onderzocht, is de validatie en onderbouwing van de verschillende bepalingsmethoden beschreven en zijn NVN teksten opgesteld. Dit rapport beschrijft het geheel aan resultaten van de beide onderzoeksfasen.


Back to List