ECN publication
Title:
INVENT/Pre-treatment Eindrapport
 
Author(s):
Carbo, M.C.; Bouwmeester, M.
 
Published by: Publication date:
ECN Biomass & Energy Efficiency 15-7-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-038 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
73 Download PDF  

Abstract:
Een brede groep belanghebbende partijen, bestaande uit o.a. overheden, bedrijfsleven, milieuorganisaties, brancheverenigingen en vakbonden, heeft zich in september 2013 gecommitteerd aan het Energieakkoord voor duurzame groei . De basis van dit akkoord wordt gevormd door verregaande afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid met een breed maatschappelijk draagvlak. De uitvoering van deze gemaakte afspraken moet leiden tot een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. In het Energieakkoord is vastgelegd dat jaarlijks maximaal 25 PJ aan elektriciteit zal worden opgewekt door middel van inzet van duurzame biomassa in elektriciteitscentrales ter vervanging van kolen. In het Energieakkoord was tevens voorzien dat de kolengestookte elektriciteitscentrales die in de jaren ’80 zijn gebouwd in 2016 en 2017 zouden worden gesloten, dit bleek echter niet uitvoerbaar vanuit mededinging perspectief. In een later stadium is daarop het Activiteitenbesluit Milieubeheer aangepast waarbij eisen ten aanzien van minimaal netto rendementen voor kolengestookte elektriciteitscentrales zijn vastgelegd, te weten 38% en 40% met ingang van respectievelijk 1 januari 2016 en 1 juli 2017. Voorafgaand aan de ondertekening van het Energieakkoord was de Willem-Alexander Centrale in Buggenum in het voorjaar van 2013 al gesloten. De centrales in Geertruidenberg (Amer-8), Borssele en Nijmegen slootten eind 2015, en de Maasvlakte 1 & 2 zullen halverwege 2017 worden gesloten. Hierdoor zal een vijftal kolengestookte centrales operationeel blijven: de bestaande Hemweg centrale in Amsterdam en de Amer-9 centrale in Geertruidenberg, en de recent gebouwde Eemshavencentrale in Delfzijl, Maasvlakte 3 centrale en centrale Rotterdam -eveneens op de Maasvlakte. Deze laatste drie centrales betreft z.g. ultra superkritische centrales die kolen met een rendement van circa 46% omzetten in elektriciteit. Nederland beschikt hiermee over een van het modernste en meest efficiënte park van kolengestookte elektriciteitscentrales ter wereld....


Back to List