ECN publication
Title:
Safe and reliable PV modules (SANREMO) - Public Final report
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Solar Energy 19-10-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--16-046 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
3 Download PDF  

Abstract:
De duurzame energie doelstellingen voor 2020 en verder vragen om een flinke groei van de geïnstalleerde PV capaciteit. Daarvoor is uitgebreide installatie nodig van BIPV en Infrastructure Integrated PV (I2PV), ook op plaatsen met nadelige omstandigheden, zoals beschaduwing en opwarming. Tegelijkertijd moeten de normen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid verbeterd worden, om aan te sluiten bij de normen en standaarden in de bouwsector. Dit is alleen mogelijk als thermal runaway van bypass diodes voorkomen kan worden, zonder toename van de fabricagekosten. Het doel van dit project was om een solar junctiebox met goedkope bypass diodes te ontwikkelen, die niet gevoelig is voor thermal runaway. Modules met deze junctiebox kunnen nieuwe markten bedienen zoals BIPV en I2PV. Ook kunnen zij hoge efficiëntie en bifaciale zonnecellen gebruiken. Dit leidt tot een hogere levensduur en effectieve module-efficiëntie. Omdat de fabricagekosten per module vergelijkbaar zijn, gaan de fabricagekosten (€/Wp) en LCoE (€/kWh) omlaag. Het project is uitgevoerd door ECN, NXP en Solned.


Back to List