Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
REDII-voorstel Impact Analyse
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 19-1-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--17-056 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
56 Download PDF  

Abstract:
Dit rapport ondersteunt de Nederlandse overheid bij de onderhandelingen over het voorstel voor de herziening van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII) in de Europese context. Het REDII-voorstel omvat een verplichting voor hernieuwbare brandstoffen voor brandstofleveranciers in de Lidstaten en daarnaast een subdoelstelling voor geavanceerde biobrandstoffen. De wijze waarop aan deze verplichtingen dient te worden voldaan is gespecificeerd in een pakket aan bepalingen die minimum- of juist maximumwaarden voorschrijven voor verschillende categorie├źn biobrandstoffen. De nu voorliggende studie geeft een analyse van de impact van deze bepalingen voor Nederland. Dit is complex, in het bijzonder vanwege de onderlinge interacties tussen alle bepalingen in het REDII-voorstel.

More Information:

Back to List