Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Kosten van het inpassen van grote hoeveelheden zon- en wind in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 14-5-2013
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--13-021 External memo
 
Number of pages: Full text:
11 Download PDF  

Abstract:
De kosten van de integratie van grote hoeveelheden zon-PV en wind in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening in 2020 en 2030 is in kaart gebracht. Er is aandacht besteed aan de extra kosten voor de netwerken, het reserve- en balanceringsvermogen en aan de effecten op de elektriciteitsprijzen. In een vergelijking van deze kostenposten blijkt het effect op de elektriciteitsprijzen voor de producenten van zonne- en windenergie dominant te zijn.


Back to List