Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Energieneutrale gebieden in 2050 heel gewoon
 
Author(s):
Jablonska, B.; Visser, H.; Ruijg, G.J.; Epema, T.; Willems, E.
 
Published by: Publication date:
ECN Efficiency & Infrastructure 14-12-2010
 
ECN report number: Document type:
ECN-V--10-024 Article
 
Number of pages: Full text:
6 Download PDF  

Published in: VV+ (Uneto-VNI), , 2010, Vol.september, p.564-569.

Abstract:
Dat energieneutrale nieuwbouw mogelijk is, is al bekend. Het realiseren van energieneutrale gebouwde omgeving op een gebiedsschaal is echter een nieuwe uitdaging. Slimme combinaties van bestaande en nog te ontwikkelen technieken, samen met gebiedsgebonden maatregelen zijn een voorwaarde voor energieneutrale wijken en vooral steden anno 2050. Almere, Apeldoorn, Nijmegen en Tilburg nemen het voortouw.


Back to List