Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Ruijg, G.J. 
Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Opstelten, I.J.; Epema, T.; Willems, E.M.M.;
Transition to Sustainable Energy Neutral Districts before 2050: Innovative Concepts and Pilots for the Built Environment
ECN-M--11-037 EN maart 2011; 11 pag.
 
Willems, E.; Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Krikke, T.;
Energy Neutral Districts? Key to Transition towards Energy Neutral Built Environment!
ECN-M--11-038 EN maart 2011; 9 pag.
 
Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Willems, E.M.M.; Epema, T.; Opstelten, I.J.; Visser, H.; Nuchelmans-Van Wanum, M.;
Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050
ECN-E--10-071 NL maart 2011; 107 pag.
 
Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Willems, E.; Epema, T.; Opstelten, I.J.; Visser, H.; Nuchelmans-Van Wanum, M.;
Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050
ECN-O--10-037 NL januari 2011; 17 pag.
 
Jablonska, B.; Visser, H.; Ruijg, G.J.; Epema, T.; Willems, E.;
Energieneutrale gebieden in 2050 heel gewoon
ECN-V--10-024 NL december 2010; 6 pag.
Published in: VV+ (Uneto-VNI), 2010, Ed.september, p.564-569.
 
Huijgen, W.J.J.; Ruijg, G.J.; Comans, R.N.J.; Witkamp, G.J.;
Energy consumption and net CO2 sequestration of aqueous mineral carbonation
ECN-W--06-021 EN december 2006; 13 pag.
Published in: Industrial & Engineering Chemistry Research (American Chemical Society), 2006, Ed.45, p.9184-9194.
 
Huijgen, W.J.J.; Ruijg, G.J.; Comans, R.N.J.; Witkamp, G.J.;
Aqueous mineral carbonation as a possible CO2 sequestration process: energetic efficiency and costs
ECN-RX--06-069 EN april 2006; 12 pag.
Presented at: 8th International Conference on GreenHouse Gas Control Technologies (GHGT-8), Trondheim, Norway, 19-22 juni 2006.
 
Ruijg, G.J.;
Micro-Warmtekracht: Hoe magisch is de toverketel?
ECN-RX--05-116 NL mei 2005; 18 pag.
 
Ruijg, G.J.; Ribberink, J.S.;
Optimale inzet van micro-wk: spanningsveld tussen economie en ecologie
ECN-C--04-118 NL december 2004; 37 pag.
 
Ruijg, G.J.; Ribberink, J.S.;
Rentabiliteitsanalyse van micro-warmtekrachtsystenen: invloed van opslag en regeling
ECN-C--04-023 NL juni 2004; 38 pag.
 
Ruijg, G.J.; Laag, P.C. van der;
Rentabiliteit van micro-warmtekrachtsystemen
ECN-C--03-012 NL maart 2003; 54 pag.
 
Weeda, M.; Ruijg, G.J.; Laag, P.C. van der; Haije, W.G.; Smeding, S.F.; Kramer, G.J.;
Combined cold heat and power generation; Techno-economic assessment of integrated fuel cell and sorption heat pump systems
ECN-C--02-074 EN november 2002; 46 pag.
 
Laag, P.C. van der; Ruijg, G.J.;
Micro-warmtekrachtsystemen voor de energie voorziening van Nederlandse huishoudens
ECN-C--02-006 NL september 2002; 88 pag.
 
Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Optimale energie-infrastructuur voor de nieuwbouwlocatie Bongerd/Zijkanaal I in Amsterdam-Noord
ECN-C--00-064 NL mei 2000; 23 pag.
 
Woude, R.R. van der; Groot, A. de; Ruijg, G.J.; Noord, M. de; Lako, P.; Gilijamse, W.; Boer, B.J. de; Jong, M.J.M.;
Vernieuwende concepten voor lokale duurzame energiesystemen : eindverslag
ECN-C--00-018 NL 2000; 94 pag.
 
Arkel, W.G. van; Jeeninga, H.; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Energieverbruik van gebouwgebonden energiefuncties in woningen en utiliteitsgebouwen
ECN-C--99-084 NL november 1999; 60 pag.
 
Ybema, J.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Ruijg, G.J.;
De bijdrage van duurzame energie in Nederland tot 2020
ECN-C--99-053 NL september 1999; 94 pag.
 
Menkveld, M.; Hilten, O. van; Arkel, W.G. van; Noord, M. de; Ruijg, G.J.; Römer, J.C.;
Verbreding MJA's in de dienstensector: definities en potentiëlen
ECN-C--99-056 NL augustus 1999; 72 pag.
 
Jeeninga, H.; Ruijg, G.J.;
Effectiviteit van de HR-ketel als energiebesparingsmaatregel: berekening van de milieuwinst en kosteneffectiviteit
ECN-C--99-041 NL juni 1999; 26 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Jeeninga, H.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Extra energiebesparing nader onderzocht: achtergronddocument bij de Energiebesparingsnota 1998
ECN-C--98-093 NL november 1998; 124 pag.
 
Gilijamse, W.; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.; Scheepers, M.J.J.; Beeldman, M.;
Energie-infrastructuur Amsterdam: aspecten voor woningcorporaties
ECN-C--98-077 NL oktober 1998; 80 pag.
 
Schol, E.; Bosch, A. van den; Ligthart, F.A.T.M.; Römer, J.C.; Ruijg, G.J.; Schaeffer, G.J.; Dinkelman, G.H.; Kok, I.C.; Paauw, K.F.B. de;
Klimaatverandering en lokaal beleid: Amsterdam: beleidsopties en implementatie strategieën ter beperking van de CO2-emissie
ECN-C--98-031 NL 1998; 270 pag.