ECN publication
Title:
Hoogtepunten uit het ECN Milieuonderzoek 2011-2014 - Ten behoeve van IenM - Directie Klimaat, Lucht en Geluid
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Environment & Energy Engineering 23-4-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--15-010 Other
 
Number of pages: Full text:
25 Download PDF  

Abstract:
Hieronder zijn enkele in het oog springende resultaten van projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het milieuonderzoek in de periode 2011-2014 van de unit ECN Environment & Energy Engineering gepresenteerd. Dit overzicht is bedoeld voor het geven van een handzame impressie van resultaten van ECN milieuonderzoek betreffende de thema’s “Slimme gezonde stad/leefomgeving” en “Duurzame regio’s en industrie”. Bij elke studie is de naam van een contactpersoon gegeven, met een link naar het e-mailadres van die persoon. Eventueel zijn aanvullende links weer gegeven wanneer van de betreffende studie een rapport of presentatie gereed en via internet beschikbaar is of als de studie een eigen website kent. De highlights die direct gefinancierd zijn vanuit het milieuprogramma (basis of samenwerking) zijn gemarkeerd met een asterisk.


Back to List