Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Poley, A.D. 
Seebregts, A.J.; Snoep, H.J.M.; Deurzen, J. van; Lako, P.; Poley, A.D.;
Kernenergie & Brandstofmix. Effecten van nieuwe kerncentrales na 2020 in de kernenergiescenario’s uit het Energierapport 2008
ECN-E--10-033 NL mei 2010; 120 pag.
 
Hienen, J.F.A. van; Poley, A.D.;
No real-time prognoses without diagnoses
ECN-RX--96-062 EN 1997; 9 pag.
Published in: Paper to be published in the Proceedings of the fourth international workshop on "Real time computing of the environmental conse (), , Ed., p.-.
 
Grupa, J.B.; Poley, A.D.;
REM-3: standaard ongevalsemissies KCB en KCD
ECN-C--96-068 NL 1996; 52 pag.
 
Poley, A.D.;
Model description: NUDOS: a computer program for assessing the consequences of airborne releases of radionuclides
ECN-I--96-057 EN 1996; 54 pag.
 
Poley, A.D.;
Improvements of Spiers model for compaction creep of crushed rock salt
ECN-R--96-009 EN 1996; 19 pag.
 
Roelofsen, P.M.; Poley, A.D.;
Richtlijnen PSA-3 : Onderzoek naar methoden en modellen voor het uitvoeren van een probabilistische consequentie-analyse.
ECN-C--92-040 NL 1992; 198 pag.
 
Weers, A.W. van; Poley, A.D.;
Herberekening inhalatiedoses als gevolg van lozingen van Pb-210 en Po-210 in de lucht bij hoogovens IJmuiden.
ECN-C--91-050 NL 1991; 0 pag.
 
Hienen, J.F.A. van; Roelofsen, P.M.; Weers, A.W. van; Poley, A.D.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Gevolgen van lozingen bij normaal bedrijf van Nederlandse kerninstallaties.
ECN-C--90-015 NL 1990; 0 pag.