Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication
Title:
Compilatie van technieken voor CO2-verwijdering bij aardgas- en kolengestookte centrales en voor waterstofproduktie.
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 1992
 
ECN report number: Document type:
ECN-C--92-064 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
51 Download PDF  

Abstract:
In het kader van EMS - Energie en Materiaien Scenario’s - zijn technieken gekarakteriseerd voor CO2-verwijdering en waterstofproduktie. Eerst zijn schattingen gemaakt van kosten en rendement van aardgas- en kolengestookte elektriciteitsopwekking met huidige en toekomstige technieken. Vervolgens is globaal onderzocht welke consequenties, in termen van kosten en rendement, CO2-verwijdering zou hebben. Dit leidt tot een aantal ’profielen’ van (toekomstige) elektriciteitsopwekkingstechnieken op basis van aardgas of kolen met CO2-verwijdering. Daarnaast is nagegaan welke kosten en rendementsverliezen zijn verbonden met CO2-verwijdering bij produktie van waterstof en andere ’synfuels’ uit fossiele energiedragers. Het gaat hierbij om de brandstoffen (grondstoffen) aardgas, residu-olie en kolen. De CO2-arme of CO2-vrije energiedragers zijn SNG (uit kolen), methanol en waterstof. CO2-verwijdering bij de genoemde technieken en processen impliceert dat CO2 op grote schaal wordt opgeslagen in een geologische formatie, bijvoorbeeld een uitgeput aardgasveld of een aquifer. Globaal is aangegeven met welke randvoorwaarden voor de periode tot 2040 is rekening gehouden. Tenslotte zijn de kosten geschat van waterstofproduktie op basis van fotovoltaïsche zonneënergie en elektrolyse in de Sahara. Deze kosten zijn weliswaar hoog, maar de techniek wordt in deze studie meegenomen als een ’back-stop’-techniek.


Back to List