Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Okken, P.A. 
Okken, P.A.; Gielen, D.J.; Kram, T.;
Correcting fossil fuel CO2 emission statistics for non-energy use, FGD and CO2 removal
ECN-RX--93-039 EN mei 1993; 23 pag.
Presented at: AGM 'Assessment of data bases on energy demand and supply in terms of their adequacy for use in studies of greenhouse gas emissions, Vienna, Austria, 5-7 april 1993.
 
Okken, P.A.; Kram, T.; Lako, P.; Ybema, J.R.; Doorn, J. van; Gerbers, D.;
Drastische CO2-reductie hoe is het mogelijk : technologieen voor kostenoptimale vermindering van CO2-emissies in het Nederlandse energiesysteem ; op lange termijn
ECN-C--92-066 NL 1993; 272 pag.
 
Ybema, J.R.; Okken, P.A.;
Full fuel chains and the basket of greenhouse gases: integrated analysis of options to reduce greenhouse gas emissions related to energy use in ; the Netherlands
ECN-C--93-050 EN 1993; 79 pag.
 
Gielen, D.J.; Okken, P.A.;
De invloed van kunststofrecycling op de Nederlandse CO2-emissie
ECN-C--93-051 NL 1993; 32 pag.
 
Okken, P.A.; Kram, T.; Lako, P.; Ybema, J.R.; Gerbers, D.;
Kansrijke energietechnieken: vier blauwdrukken voor een energiehuishouding met minimale emissies op lange termijn
ECN-C--93-036 NL 1993; 63 pag.
 
Schol, E.; Hilten, O. van; Kroon, P.; Okken, P.A.;
Milieuvriendelijk verkeer in stedelijk gebied : Internationale ontwikkelingen en internationale aanpak
ECN-C--93-003 NL 1993; 45 pag.
 
Gielen, D.J.; Okken, P.A.; Gerbers, D.;
Optimalisering van materiaal- en energieverbruik: case-studie: een kostenoptimale dynamische analyse van de levenscyclus van personenauto's in ; het Nederlandse energiesysteem onder CO2-reductiedoelstellingen
ECN-C--93-042 NL 1993; 67 pag.
 
Okken, P.A.;
Storage restrictions and the preference for CO2 removal options
ECN-RX--93-053 EN 1993; 19 pag.
Presented at: IEA CO2 Disposal Symposium IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Oxford, UK, 29-31 maart 1993.
 
Ybema, J.R.; Okken, P.A.; Kram, T.; Lako, P.;
CO2 abatement in the Netherlands: a study following UNEP guidelines
ECN-C--93-021 EN 1993; 78 pag.
 
Okken, P.A.; Lako, P.; Gerbers, D.; Kram, T.; Ybema, J.R.;
CO2 removal in competition with other options for reducing CO2 emissions
ECN-RX--92-025 EN 1992; 16 pag.
Presented at: First international conference on carbon dioxide removal, Amsterdam, The Netherlands, 4-6 maart 1992.
 
Lako, P.; Okken, P.A.; Kram, T.;
Compilatie van technieken voor CO2-verwijdering bij aardgas- en kolengestookte centrales en voor waterstofproduktie.
ECN-C--92-064 NL 1992; 51 pag.
 
Okken, P.A.; Akker, H.J.A. van den; Bais, J.M.; Doorn, J. van; Kant, A.D.;
Houtkachels in Nederland: Bijdrage aan energievoorziening en milieubelasting.
ECN-C--92-021 NL 1992; 84 pag.
 
Okken, P.A.;
Omgeving en het gebruik van alternatieven : ANWB-themadag alternatieve brandstoffen en technieken, Lelystad, 27 mei 1992 = ECN-I--92-017
ECN-I--92-017 NL 1992; 22 pag.
 
Ybema, J.R.; Okken, P.A.;
Technologiekarakterisering gebouwde omgeving: periode 2000 - 2040.
ECN-C--92-063 NL 1992; 172 pag.
 
Okken, P.A.;
Waterstof energietoepassingen : een compilatie van mogelijke technieken voor waterstofgebruik in de toekomstige Nederlandse energiehuishouding. ;
ECN-C--92-065 NL 1992; 30 pag.
 
Okken, P.A.;
De betekenis van nieuwe energietechnologie voor CO2-reductie.
ECN-RX--91-117 NL 1991; 0 pag.
Presented at: Symposium Global Change: klimaatveranderingen, broeikaseffect, Vito, Mol, Belgium, 19 december 1991.
 
Okken, P.A.;
CO2 emission reduction consensus. : Presented at Joint ETSAP/IIASA meeting, Laxenburg, 21-24 May 1991.
ECN-RX--91-029 EN 1991; 0 pag.
 
Blonk, T.J.; Duin, R. van; Okken, P.A.;
CO2 en materialen. : De CO2-emissie 1988 vanwege Nederlandse produktie en gebruik van materialen.
ECN-I--91-058 NL 1991; 0 pag.
 
Okken, P.A.;
CO2 reduction consensus?. A conceptual framework for global CO2 reduction targets, the importance of energy technology development. : Presented ; at 3rd International environmental chemistry congress, Bahia/Salvador, Brazil, 1-4 october 1991
ECN-RX--91-093 EN 1991; 0 pag.
 
Kram, T.; Okken, P.A.; Gerbers, D.; Lako, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Koleninzetstudie (KIS): Een verkenning van de rol voor kolen in de periode 2000-2030.
ECN-C--91-072 NL 1991; 126 pag.
 
Okken, P.A.;
National CO2 studies. Overview of CO2 reduction strategy design studies for the Netherlands.
ECN-RX--91-114 EN 1991; 0 pag.
Presented at: Joint ETSAP/IIASA-meeting, Laxenbourg, Austria, 21-24 mei 1991.
 
Okken, P.A.; Ybema, J.R.; Gerbers, D.; Kram, T.; Lako, P.;
The challenge of drastic CO2 reduction: Opportunities for new energy technologies to reduce CO2 emissions in the Netherlands energy system up ; to 2020.
ECN-C--91-009 EN 1991; 50 pag.
 
Okken, P.A.; Kram, T.; Lako, P.; Ybema, J.R.;
The feasibility of CO2 removal within a national CO2 reducing policy. : Paper prepared for WCI conference Coal and the environment, London, 3-5 ; April 1991.
ECN-RX--91-032 EN 1991; 0 pag.
Presented at: WCI conference Coal and the environment, London, UK, 3-5 april 1991.
 
Okken, P.A.; Boonekamp, P.G.M.; Rouw, M.; Ybema, J.R.; Ministerie van Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [VR;
Een uitwerking voor Nederland van de Toronto doelstelling: Een CO2-reductie van 20% in 2005.
ECN-C--91-045 NL 1991; 28 pag.
 
Okken, P.A.; Kram, T.;
Calculation of actual CO2-emissions from fossil fuels.
ECN-RX--90-048 EN 1990; 0 pag.
Presented at: ETSAP-IV workshop, Paris, France, 22-23 mei 1990.
 
Kram, T.; Okken, P.A.;
Impacts of environmental and oil-price constraints on automotive power systems and fuels.
ECN-RX--90-049 EN 1990; 0 pag.
Presented at: Conference on automotive power systems environment and conservation, Chester, UK, 10-12 september 1990.
 
Okken, P.A.;
The case for alternative transportation fuels in the context of greenhouse gas constraints. : Presented at the 5th Conference on oxygenated fuels ; in Europe, London, 22-23 May 1990.
ECN-RX--90-046 EN 1990; 0 pag.
 
Kram, T.; Okken, P.A.;
Kansen voor alternatieve brandstoffen in het wegverkeer in Nederland tot 2020 onder invloed van de olieprijs, NOx- en CO2-plafonds.
ESC-52 NL 1989; 82 pag.
 
Okken, P.A.;
Energie en het broeikas-effect: 't kan vriezen, 't kan dooien.
ESC-40 NL 1987; 157 pag.