Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Kok, I.C. 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Kok, I.C.; Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Aalbers, R.F.T.; Koutstaal, P.R.; Lange, T.J. de; Hilten, O. van; Menkveld, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020: trends en thema's
ECN-C--97-081 NL maart 1998; 140 pag.
 
Schol, E.; Bosch, A. van den; Ligthart, F.A.T.M.; Römer, J.C.; Ruijg, G.J.; Schaeffer, G.J.; Dinkelman, G.H.; Kok, I.C.; Paauw, K.F.B. de;
Klimaatverandering en lokaal beleid: Amsterdam: beleidsopties en implementatie strategieën ter beperking van de CO2-emissie
ECN-C--98-031 NL 1998; 270 pag.
 
Kok, I.C.; Kroon, P.;
Raffinagemodel SERUM in hoofdlijnen. Toets en illustratie van de werking
ECN-C--96-066 NL maart 1997; 52 pag.
 
Ybema, J.R.; Lako, P.; Kok, I.C.; Schol, E.; Gielen, D.J.; Kram, T.;
Scenarios for Western Europe on long term abatement of CO2 emissions
ECN-C--97-051 EN 1997; 90 pag.
 
Kok, I.C.;
Milieugerichte levenscyclusanalyses in energie-gerelateerde onderzoeksplanning: hoofdrapport van vier case-studies toegespitst openergieconversiesystemen
ECN-C--95-048 NL 1996; 54 pag.
 
Kok, I.C.;
Milieugerichte levenscyclusanalyse van een gesmolten carbonaat brandstofcel: een analyse van een ER-MCFC voor elektriciteitsopwekking
ECN-C--95-049 NL 1996; 53 pag.
 
Kok, I.C.;
Milieugerichte levenscyclusanalyses van windturbines
ECN-C--95-050 NL 1996; 66 pag.
 
Kok, I.C.; Lako, P.; Ree, R. van;
Milieugerichte levenscyclusanalyse van STEG en KV-STEG
ECN-C--95-051 NL 1996; 83 pag.
 
Hilten, O. van; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Kok, I.C.; Kroon, P.;
De ECN-bijdrage aan de Derde Energienota: uitgebreide beschrijvingenergieschetsen 2020
ECN-C--96-014 NL 1996; 155 pag.
 
Smit, R.; Beer, J.G. de; Kok, I.C.; Universiteit Utrecht. Vakgroep Natuurwet, ;
Technology assessment HTR: deelstudie 2: inpasbaarheid Hoge TemperatuurReactor in industriële processen
ECN-C--96-042 NL 1996; 89 pag.
 
Paauw, K.F.B. de; Kaan, H.F.; Ybema, J.R.; Dinkelman, G.H.; Kok, I.C.;
Klimaatverandering en lokaal beleid: Amsterdam: de C02-emissie in 1993 en 2015 volgens het basisscenario
ECN-C--96-067 NL 1996; 43 pag.