Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications from author Beeldman, M. 
Ybema, J.R.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Oude Lohuis, J.; Annema, J.A.; Engelen, R.F.M.;
Marginale CO2-reductiekosten per sector voor de analyse van nationale emissiehandel. Analyse voor de commissie Vogtländer
ECN-C--01-074 NL november 2001; 65 pag.
 
Lange, T.J. de; Beeldman, M.; Kiel, J.H.A.; Uil, H. den; Veenkamp, J.M.;
Co-production of fuels as an option for Demkolec? : a preliminary review of opportunities for the co-production of liquid or gaseous energy carriers
ECN-C--01-004 EN maart 2001; 69 pag.
 
Jeeninga, H.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.;
EPA woningen. Nadere invulling van de EPA-doelstelling voor woningen
ECN-C--01-001 NL 2001; 51 pag.
 
Kroon, P.; Rijkers, F.A.M.; Beeldman, M.;
Mogelijke effecten van NOx-beleid op het warmtekrachtpotentieel : een analyse van de invloed van bestrijdingskosten op de rentabiliteit van warmtekracht
ECN-C--00-111 NL december 2000; 50 pag.
 
Beeldman, M.;
Synergy in the approch to climate change and acidification : perspectives for energy and mobility in the Netherlands in 2030. Background report to the fifth National Environmental Outlook and the Netherlands fourth National Environmental Policy Plan
ECN-C--00-106 EN november 2000; 38 pag.
 
Beeldman, M.; Wijngaart, R. van den;
Definitiestudie kennisinstrumentarium voor energie en emissies : verkenning naar de opbouw van een gezamenlijke kennisstructuur voor RIVM en ECN [ECN-RIVM/00-002]
ECN-C--00-082 NL september 2000; 43 pag.
 
Beeldman, M.; Wijngaart, R. van den;
Synergie in de aanpak van klimaatverandering en verzuring : oplossingsrichtingen voor energie en mobiliteit in 2030. Achtergrondrapport bij de vijfde Nationale Milieuverkenning ter voorbereiding op het vierde Nationaal Milieubeleidsplan [ECN-RIVM/00-001]
ECN-C--00-074 NL juli 2000; 39 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Boots, M.G.; Burger, H.; Groenendaal, B.J.; Kaal, M.B.T.; Raad, A. de; Rijkers, F.A.M.; Schaeffer, G.J.; Voogt, M.H.; Zoeten-Dartenset, C. de;
Energie markt trends 2000
ECN-P--00-002 NL juni 2000; 90 pag.
 
Scheepers, M.J.J.; Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Boots, M.G.; Burger, H.; Groenendaal, B.J.; Kaal, M.B.T.; Raad, A. de; Rijkers, F.A.M.; Schaeffer, G.J.; Voogt, M.H.; Zoeten-Dartenset, C. de;
Energy market trends in the Netherlands 2000
ECN-P--00-003 EN juni 2000; 85 pag.
 
Linden, N.H. van der; Ybema, J.R.; Beeldman, M.; Rooijen, S.N.M. van;
Potentiëlen en kosten van broeikasgasreductie in binnen- en buitenland : een samenvattende analyse
ECN-C--00-015 NL maart 2000; 23 pag.
 
Battjes, J.J.; Beeldman, M.; Jansen, J.C.; Kroon, P.; Ormel, F.T.; Schaeffer, G.J.; Sijm, J.P.M.;
Beleidsopties voor CO-2-emissiereductie en de inzet van hernieuwbare energie in een geliberaliseerde energiemarkt
ECN-C--00-048 NL maart 2000; 60 pag.
 
Beeldman, M.; Oude Lohuis, J.; Annema, J.A.; Wijngaart, R.A. van den;
De uitvoeringsnota klimaatbeleid doorgelicht. Een analyse op basis van het Optiedocument
ECN-C--99-071 NL september 1999; 39 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Lako, P.; Menkveld, M.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.A.; Feimann, P.F.L.; Vries, H.J.M. de;
Vervolg Optiedocument: aanvullende informatie bij het Optiedocument en reacties van maatschappelijke organisaties [ECN-C--99-019 ; ECN-RIVM--99/1]
ECN-C--99-019 NL april 1999; 117 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Bosch, A. van den; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Jeeninga, H.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.;
Extra energiebesparing nader onderzocht: achtergronddocument bij de Energiebesparingsnota 1998
ECN-C--98-093 NL november 1998; 124 pag.
 
Gilijamse, W.; Menkveld, M.; Ruijg, G.J.; Scheepers, M.J.J.; Beeldman, M.;
Energie-infrastructuur Amsterdam: aspecten voor woningcorporaties
ECN-C--98-077 NL oktober 1998; 80 pag.
 
Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lako, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Rooijen, S.N.M. van; Ybema, J.R.; Harmelink, M.G.M.; Annema, J.A.; Booij, H.; Feimann, P.F.L.; Olivier, J.G.J.; Spakman, J.; Nagelhout, D.; Brink, R.M.M. van den;
Optiedocument voor emissiereductie van broeikasgassen: inventarisatie in het kader van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid [ECN-C--98-082 ; ECN-RIVM-98]
ECN-C--98-082 NL oktober 1998; 187 pag.
 
Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Jeeninga, H.; Koutstaal, P.R.; Kroon, P.; Lange, T.J. de; Menkveld, M.; Ybema, J.R.;
Mogelijkheden voor CO2-reductie in 2020
ECN-C--98-041 NL augustus 1998; 101 pag.
 
Kroon, P.; Beeldman, M.; Kok, I.C.; Boonekamp, P.G.M.; Jeeninga, H.; Ybema, J.R.; Aalbers, R.F.T.; Koutstaal, P.R.; Lange, T.J. de; Hilten, O. van; Menkveld, M.;
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020: trends en thema's
ECN-C--97-081 NL maart 1998; 140 pag.
 
Ybema, J.R.; Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.; Dril, A.W.N. van; Hilten, O. van; Kroon, P.; Menkveld, M.; Brummelen, M. van; Blok, K.;
Beleidsinstrumenten en realisatie 10% reductie van CO2-uitstoot in 2010
ECN-C--97-013 NL februari 1997; 39 pag.
 
Beeldman, M.; Bais, J.M.; Menkveld, M.;
Technologisch raamwerk voor een optimale energie-infrastructuur: energievoorziening in het land over de Waal, Nijmegen
ECN-C--97-030 NL 1997; 41 pag.
 
Menkveld, M.; Beeldman, M.;
Substitutie van elektriciteit bij wasmachines en drogers: energetische en kostentechnische beschouwing
ECN-I--97-041 NL 1997; 32 pag.
 
Perrels, A.H.; Beeldman, M.; Oosterheert, R.J.;
Energie en werkgelegenheid in Noord-Holland: een eerste verkenning van projectmogelijkheden
ECN-C--96-002 NL 1996; 60 pag.
 
Hilten, O. van; Beeldman, M.; Boonekamp, P.G.M.; Dril, A.W.N. van; Gielen, D.J.; Kok, I.C.; Kroon, P.;
De ECN-bijdrage aan de Derde Energienota: uitgebreide beschrijvingenergieschetsen 2020
ECN-C--96-014 NL 1996; 155 pag.
 
Beeldman, M.; Menkveld, M.;
Elektriciteitstarieven: update model en inventarisatie alternatievetariefstructuren
ECN-I--96-012 NL 1996; 38 pag.
 
Dril, A.W.N. van; Diepstraten, F.M.J.A.; Beeldman, M.;
SAVE-module produktiebedrijven: de modellering van energieverbruiksontwikkelingen
ECN-I--94-043 NL 1995; 90 pag.
 
Beeldman, M.; Kaan, H.F.; Römer, J.C.; Boonekamp, P.G.M.;
SAVE-module utiliteitsbouw: de modellering van energieverbruiksontwikkelingen
ECN-I--94-044 NL 1995; 86 pag.
 
Beeldman, M.; Bais, J.M.;
Marktsimulatiemodel voor energiebesparing bij huishoudens
ECN-I--95-026 NL 1995; 33 pag.
 
Lako, P.; Stoffer, A.; Beeldman, M.;
Economics and market potential of the modular high temperaturereactor in the Netherlands
ECN-R--95-012 EN 1995; 57 pag.
 
Bais, J.M.; Beeldman, M.; Römer, J.C.;
Actuele rentabiliteit van TE- en WK-installaties
ECN-C--92-019 NL 1992; 63 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Beeldman, M.;
Inpasbaarheid decentraal vermogen.
ECN-C--92-052 NL 1992; 63 pag.